SWGOH - GameChangers

Rose Tico - SWGoH

SWGoH GameChangers: Holdo & Tico tham gia SWGoH, KRU & FOSFTP trở thành Farmable trong bản cập nhật mới nhất

Nhờ chương trình GameChangers của EA & CG, Gaming-fans.com vui lòng cung cấp cho bạn những chi tiết cập nhật mới nhất, trong đó có hai nhân vật mới được thêm vào SWGoH và hai phần bổ sung gần đây sẽ trở thành Free To Play ...

Đào tạo Jedy Rey - SWGoH

SWGoH GameChangers: Thông tin chi tiết về hành trình của anh hùng Rey và sự trở lại của các sự kiện Mảnh và Lề của BB-8

Hãy xem BLOGGL của chúng tôi về Hành trình của anh hùng Rey bao gồm cấp độ, mods, số liệu thống kê chính và nhiều thông tin khác cũng như video của sự kiện để bạn có thể xem những gì bạn cần! Các…