SWGOH - GameChangersSWGoH - Darth Sion và Visas Marr

SWGoH GameChangers: Chiến tranh giữa các vì sao của Hiệp ước Cũ 2 sẽ xâm chiếm SWGoH

Trong nhiều ngày, cộng đồng Star Wars Galaxy of Heroes đang kêu gọi để biết những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường với tương lai của SWGoH. Được biết rằng một số GameChangers đã được bay ra ...