SWGOH - Vật liệu Zeta

SWGoH: Phoenix Zetas Maxed

SWGoH: Thử nghiệm Phi đội Phoenix Tối Đa với Zetas trong Chiến tranh HAAT, Arena & Vùng

CubsFanHan đã trở lại với bộ phim Star Wars Galaxy of Heroes mới nhất của mình bằng cách nhìn vào Phi đội Phoenix mới được tái tạo lại. Bây giờ với khả năng nâng cao bao gồm năm (Ezra, Hera, Kanan, Sabine và Zeb) Zeta khả năng trên ...