SWGOH - Tàu

SWGoH - Chimaera

SWGoH: Sự kiện tàu biển huyền thoại của hãng Imperial Chimaera Sự sống trên Blog & Mẹo để Thành công

Sự kiện tàu chở dầu huyền thoại Imperial Chimaera ban đầu đã bắt đầu và Giám đốc Nội dung của chúng tôi sẽ tiếp tục đóng những nỗ lực của mình dưới đây. Giống như blog trực tiếp của ông về sự kiện của Đô đốc Thrawn của Artist of War, LJ sẽ ...SWGoH

Các cuộc chiến tranh lãnh thổ khác, các nhân vật mới và Guild vs Guild đến với SWGoH

Bản tin có tựa đề The Road Ahead for Galaxy Star of Heroes đã được xuất bản trước ngày hôm nay, tiếp tục những gì được coi là cải tiến đáng kể trong trò chơi kể từ tháng 6 2017. Trong bản tin / cập nhật ...SWGoH

SWGoH Đề xuất nhân vật mới: Tàu chở tiền Chimaera

Chimaera - Complete Edition Mặt Dark, Đế chế, Hạm đội 7th, Tàu Captial Yêu cầu: GRAND ADMIRAL THRAWN Hệ thống Nhắm mục tiêu Không chính xác (Basic): Gây sát thương vật lý lên kẻ địch mục tiêu và tất cả kẻ địch bị khóa mục tiêu. Sau đó, xóa 10% lượt ...