Transformers Trái đất Wars
TFEW - Transformers Earth Wars

TFEW: Các lõi hiệu suất tốt nhất cho cuộc cướp bóc và tranh cãi

Chào mừng bạn đến với bài viết mới nhất trong loạt bài viết về trò chơi điện thoại di động Transformers Earth Wars của chúng tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Power Cores tốt nhất cho mỗi bot. Trong khi nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bồi thường ...


TFEW: Strafe

TFEW: Lõi mạnh nhất cho Strafe & Scourge

Chào mừng bạn đến với bài viết mới nhất trong loạt bài viết về trò chơi điện thoại di động Transformers Earth Wars của chúng tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Power Cores tốt nhất cho mỗi bot. Trong khi nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bồi thường ...