SWGoH Nâng cao

Khi Star Wars Galaxy of Heroes tiếp tục phát triển thêm Raids, Tàu, nhân vật mới có khả năng phức tạp hơn và sớm Chiến tranh thuộc địa, nhu cầu về chiến lược đã trở nên lớn hơn. Trong khi nhiều người dùng YouTube nổi tiếng như Smithie D, AhnaldT101, Cubs Fan Han và những người khác xuất bản nội dung tuyệt vời trên SWGoH hàng ngày, tất cả những điều đó ở một nơi đều rất khó khăn.

Gaming-fans.com cùng với các nhà xuất bản nội dung của trang này vui mừng mang đến cho bạn SWGoH Advanced. Cùng với nội dung SWGoH 101 của chúng tôi, SWGoH Advanced giúp bạn phát huy tối đa những điều cơ bản của trò chơi. Từ hiểu được tiềm năng và độ bền cho các chiến lược sử dụng các dòng vô tính trong HAAT, SWGoH Advanced đang ở đây để giúp cộng đồng nói chung.

Một vài liên kết nội dung nâng cao SWGoH để bắt đầu chúng tôi: