SWGoH Zeta Materials

SWGoH-ለመጀመሪያው ትእዛዝ የቅድመ-ይሁንታ ቅድሚያ ዝርዝር

ሰዎች ምንድነው? እሱ ዲቢ ነው እና ለመጀመሪያው ትእዛዝ የሙሉ የቅድመ-ይሁንታ ቅድሚያ ክፍፍል ዛሬ ተመል back መጥቻለሁ። ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ደረጃዎች ከዚህ በታች ያንብቡ…