APR 101

Avatar: Pandora Rising je složena igra s puno različitih područja koja za rane igrače mogu postati teška za razumijevanje. Kao rezultat toga, mi ćemo na Gaming-fans.com tražiti da se pozabavimo nekim od onih pitanja o ranim igrama koja bi igrači mogli imati u našem odeljku Avatar PR 101.

Naravno, ako tražite savjete o izradi palube ili kako ih koristiti Na'vi ili RDA zapovjednici u Avatar PR, budite sigurni da provjerite naše profile komandanta za detalje kako bi vam pomogli da dominirate nad Pandorom!