Nastava

EA Star Wars Battlefront 2 će imati četiri časa za svaku frakciju i era u igri. Ove klase su:

napad

teško

Službenik

specijalista

Vratite se na Gaming-Fans.com nakon izdanja igre u novembru 17th da biste detaljno pregledali časove i igranje!