SWGoH 101: eksponencijalna objašnjenja (nivoi znakova)

Karakteri u Star Warsu Galaxy Heroes su svi otključani na nivou 1 i mogu se nivelirati na nivo 85 koristeći kredite.

U ovom ćemo dijelu pregledati statistiku povećanu porastom nivoa i pripisane troškove.

Nivo statistike:

Sa svakim nivoom povećanja, karakteri dobijaju povećanje snage (STR), Agility (AGI) i taktike (TAC) koje generalno poboljšavaju ukupne performanse karaktera.

STR Povećava zdravlje, oklop i / ili fizičku štetu
AGI Povećava fizički kritički rejting, oklop i / ili fizičku štetu
TAC Povećava posebnu štetu i otpor, i / ili fizičku štetu

Svi karakteri imaju različite modifikate za svaki nivo. U narednom primeru, kapetan Phasma vidi povećanje snage 7.1 po nivou, dok Lando Calrissian vidi povećanje snage 5.3 po nivou. To znači da će Phasma dobiti više povećanja Snage svaki put kad bude iznad nivoa Lando-a. To je reklo: Snaga je samo ** jedan karakter ** i to ne znači da je Phasma nužno jača ili bolja od Landa-a.

Gledajući bliže svojim modifikatorima rasta, Phasma dobija 7.1 snaga po nivou koji povećava njenu zdravstvenu, oklopnu i fizičku štetu, ali Lando dobija 8.0 agilnost po nivou koji povećava njegovu fizičku kritičku ocjenu, oklop i fizičku štetu.

Različiti karakteri neće imati samo različite modifikate rasta, ali i ti modifikatori će takođe povećavati različite stvari, a fizička šteta se povećava na bilo kom od tri primarna atributa. Ispod Phasma, Lando i Thrawn svaki ima fizičku štetu na svakom od tri atributa i po različitim cijenama.

Sve u svemu, pošto različiti karakteri imaju različite modifikate rasta, svi nivoi povećavaju eventualno ravnotežu za svaki karakter dok se približavaju nivou 85.
 

Troškovi nivoa:

Kako se nivo lika povećava, tako će se povećati i troškovi za njegovo prelazak na sljedeći nivo. Ovo povećanje započinje sporo i trivijalno, ali troškovi se eksponencijalno povećavaju od nivoa 1 do nivoa 85

Za preuzimanje karaktera od nivoa 1 do nivoa 2, trošak je 178 kredita. Da biste preuzeli karakter od nivoa 9 do nivoa 10 košta 852 kredite. Da preuzmete karakter od nivoa 84 do 85-a košta 355,000 kredite! Troškovi od nivoa 84 do nivoa 85 su skoro isti kao troškovi od nivoa 1 do nivoa 48. Ukupni troškovi od nivoa 1 do nivoa 85 su 6,269,478 krediti.

Eksponencijalni troškovi u izjednačavanju karaktera dobijaju najviše značaja u odnosu na sposobnosti i opremu karaktera.

Pojedinačni prenosnici mogu biti zaključani iza različitih nivoa. U donjem primjeru, odabrani element zupčanika može biti napravljen i opremljen na Finnu, ali ovaj dio zahtijeva da je Finn na nivou 65.

Sposobnosti se takođe mogu zaključati i iza nivoa i za nivoa reduktora. U donjem primjeru, sposobnost ožiljaka Kylo Ren Unmasked-a (KRU) zaključana je do nivoa 6 stupnja, ali KRU se ne može dovesti do stepena 6 dok ne dostigne nivo 42 kada mu se može dodati posljednji komad mehanizma 5.

Ono što je najvažnije imati na umu s nivoima karaktera je da nivoi koštaju mnogo karaktera. Troškovi 6,269,478-a koštaju jedinstveni karakter od nivoa 1 do nivoa 85 i dok nekoliko znakova mora biti na nivou 85-a, za sve sposobnosti i dijelove prenosa su dostupni, mnogi trebaju biti na nivoima 82-84.

Gledajući donji grafikon, lako je vidjeti koliko brzo troškovi za izravnavanje znakova mogu rasti ... eksponencijalno.

Istinska eksponencijalna krivulja je čak i crvena dodata za referencu. Obavezno sačuvajte svoje kredite i pokušajte da izbegnete izjednačavanje likova radi nivelacije. Iako su troškovi jeftini na prvom nivou 50-a, troškovi postaju veoma skupi između nivoa 55 i Max Level.

Na raspolaganju vam je kalkulator koji će vam konkretno pokazati tačnu cijenu nadogradnje sa jednog nivoa na drugi:
http://apps.crouchingrancor.com/Calculators/CharacterCost