SWGoH Kalendar događaja

August SWGoH Kalendar događaja igre

U nastavku je prikazan kalendar događaja Star Wars Galaxy of Heroes za mesec koji će pomoći SWGoH igračima širom planskog plana za predstojeće događaje u igri. Sve su podložne promenama jer EA / CG kontroliše kalendar događaja u SWGoH-u.

> Gaming-fans.com SWGoH Content Calendar

Tražite SWGoH Login Character of the Month? Kliknite da biste videli ko je mesečni dnevnik za prijavljivanje kao i istorijsku arhivu prošlih dnevnih znakova za prijavljivanje u Galaxy of Heroes.

August 2018 SWGoH Događaji

Omega - Ewok i Imperija
Raduje: Juli 29th

OMEGA BATTLE - REBELS I GEONOSIANS
Runs Only On: Avgust 1st

ASSAULT BATTLE - REBEL ROUNDUP
Počinje: avgust 2nd
Završava: avgust 3rd

FLEET MASTERY - HOME ONE
Runs Only On: Avgust 4th

OMEGA BATTLE - JEDI I TUSKENS
Runs Only On: Avgust 5th

GOSTI DATOMIRA
Počinje: avgust 6th
Završava avgust 7th

NEDOSTATNA BITKA - VOJNA MORA
Počinje: avgust 7th
Završava: avgust 8th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:avgust 7th

LEGENDA - TRENING GRANDMASTERA
Počinje: avgust 9th
Završava: avgust 15th

OMEGA BATTLE - NIGHTSISTERS I JAWAS
Runs Only On: Avgust 10th

MITIČNO - TRENING GRANDMASTERA
Počinje: avgust 11th
Završava: avgust 12th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:avgust 11th

OMEGA BATTLE - SITH I DROIDS
Runs Only On: Avgust 13th

TERRITORY BATTLES: Imperijalna odmazda
Počinje: avgust 13th
Završava: avgust 18th

ASSAULT BATTLE - ŠUMSKI ŠUM
Počinje: avgust 15th
Završava: avgust 16th

OMEGA BATTLE – EWOKS AND EMPIRE
Runs Only On: Avgust 16th

FLEET MASTERY - EXECUTRIX
Runs Only On: Avgust 16th

ODBRANA DATOMIRA
Počinje: avgust 17th
Završava: avgust 18th

OMEGA BATTLE – FIRST ORDER AND SCOUNDRELS
Runs Only On: Avgust 17th

ASSAULT BATTLE - MESTO POWER
Počinje: avgust 18th
Završava: avgust 19th

OMEGA BATTLE – RESISTANCE AND CLONES
Runs Only On: Avgust 20th

ASSAULT BATTLE – SECRETS AND SHADOWS
Počinje: Avgust 21st
Završava: Avgust 22nd

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:Avgust 21st

LEGENDARY – PIECES AND PLANS
Počinje: avgust 23rd
Završava: avgust 29th

MYTHIC – PIECES AND PLANS
Počinje: avgust 25th
Završava: avgust 26th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:avgust 25th

SHIPS STARTER EVENT
Runs Only On: Avgust 26th

TERRITORY BATTLES: Rebel Assault
Počinje: avgust 27th
Ends: September 1st

ENDOR ESCALATION
Runs Only On: Avgust 28th

ASSAULT BATTLE - GROUND RAT
Počinje: avgust 30th
Ends: August 31st

FLEET MASTERY - ENDURANCE
Runs Only On: Avgust 31st