SWGoH Kalendar događaja

Septembar SWGoH Kalendar događaja igre

U nastavku je prikazan kalendar događaja Star Wars Galaxy of Heroes za mesec koji će pomoći SWGoH igračima širom planskog plana za predstojeće događaje u igri. Sve su podložne promenama jer EA / CG kontroliše kalendar događaja u SWGoH-u.

Tražite SWGoH Login Character of the Month? Kliknite da biste videli ko je mesečni dnevnik za prijavljivanje kao i istorijsku arhivu prošlih dnevnih znakova za prijavljivanje u Galaxy of Heroes.

Septembar 2018 SWGoH Events

ENDOR ESCALATION
Runs Only On: Avgust 28th

ASSAULT BATTLE - GROUND RAT
Počinje: avgust 30th
Završava: Avgust 31st

FLEET MASTERY - ENDURANCE
Runs Only On: Avgust 31st

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:septembar 1st

ASSAULT BATTLE - REBEL ROUNDUP
Počinje: septembar 2nd
Završava: septembar 3rd

OMEGA BATTLE - REBELS & GEONOSIANS
Runs Only On: Septembar 3rd

FLEET MASTERY - HOME ONE
Runs Only On: Septembar 4th

TERITORIJSKA BITKA: napad na pobunu
Počinje: septembar 4th
Završava: septembar 9th

OMEGA BATTLE - EWOKS & EMPIRE
Runs Only On: Septembar 6th

LEGENDARY - ARTIST OF RAT (THREE)
Počinje: septembar 6th
Završava: septembar 12th

LEGENDARY - CHIMAERA
Počinje: septembar 7th
Završava: septembar 13th

MITIĆ - umjetnik rata (THREAD)
Počinje: septembar 8th
Završava: septembar 9th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:septembar 9th

NEDOSTATNA BITKA - VOJNA MORA
Počinje: septembar 9th
Završava: septembar 10th

OMEGA BATTLE - OTPORNOST I KLONOVI
Runs Only On: Septembar 10th

ODBRANA DATOMIRA
Počinje: septembar 12th
Završava: septembar 13th

TERITORIJSKE BITKE:Imperijalna odmazda
Počinje: avgust 12th
Završava: avgust 17th

LEGENDA - EMPERORSKA DEMIZA (PALPATINA)
Počinje: septembar 13th
Završava: septembar 19th

FLEET MASTERY - ENDURANCE
Počinje: septembar 14th

MITIĆ - EMPERORSKA DEMIZA (PALPATINA)
Počinje: septembar 15th
Završava: septembar 16th

ASSAULT BATTLE - GROUND RAT
Počinje: septembar 16th
Završava: septembar 17th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:septembar 17th

GOSTI DATOMIRA
Počinje: septembar 18th
Završava: septembar 19th

OMEGA BATTLE - SITH & DROIDS
Runs Only On: Septembar 19th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:septembar 21st

GALAKTIČKE BOUNTIES 1
Runs Only On: Septembar 22nd

ASSAULT BATTLE - SECRETS & SHADOWS
Počinje: septembar 23rd
Završava: septembar 24th

GEONOSIAN FLEET ADVANCED TACTICS
Runs Only On: Septembar 24th

TERITORIJSKA BITKA: napad na pobunu
Počinje: septembar 24th
Završava: septembar 29th

GALAKTIČKE BOUNTIES 2
Runs Only On: Septembar 26th

OMEGA BATTLE - JEDI & TUSKEN
Runs Only On: Septembar 27th

FLEET MASTERY - EXECUTRIX
Runs Only On: Septembar 28th

OMEGA BATTLE - PRVI NARUDŽBI I SKUNDRELI
Runs Only On: Septembar 29th

TERITORIJSKA RATA
Počinje faza pregleda:septembar 30th

ASSAULT BATTLE - ŠUMSKI ŠUM
Počinje: septembar 29th
Završava: oktobar 1st