Savez

Jedna od karakteristika Transformeri Zemljani ratovi je mogućnost da se pridružite Alijansi - timu do 40 igrača - za dalju konkurenciju. Dostupan da se pridruži ili kreira nakon što igrač ima nivo 4 štab ili više, savezi mogu da se takmiče sa drugim savezima u onim nazivima Savezni ratovi koji su borbe od glavnog do glave tokom 24 časovnog perioda. Ratove saveza su pod kontrolom komandanta i do tri oficira.

Savezi su takođe važni za igrače da učestvuju u vikend događajima Alijanse za snabdevanje koje je potrebno za pojačanje vašeg trenutnog broja bota i otvaranje novih bota. Dogadjaji u Alijansi održavaju se u petak u 6 / 7am ET do ponedjeljka u 6 / 7am ET i veoma su konkurentni za igrače na kraju igre i imaju ogromnu količinu vršnjačkog pritiska na svim nivoima.