Alliance Raid Battles

TFEW Raid BattlesAlliance Raid Battles je novi mod u igri u ratovima Transformers Earth Wars koji je debitovao krajem novembra 2018. Raid Battles karakterišu izuzetno teške osnove koji zahtevaju da vaš savez radi na zajedničkoj saradnji kako bi ih porazio i postigao bodove. Pristupačnim putem novog Raid Event menija, igrači mogu odabrati dostupnu Raid bazu da započnu napad na tu bazu. Alijansa dobija Raid bodove na osnovu štete učinjene za svaku specifičnu bazu. Za svaki nivo Raid baze samo jedan igrač može napasti istovremeno, čime se postiže što je moguće više oštećenja u 10 minutu vremena, onda se oštećenja sinhronizuje i spremi za sledećeg napadača. Događaj se završava kada je savez uništio svaku Raid bazu.

Evo pogleda na neke od sadržaja na Alliance Raid Battles od Gaming-fans.com.

TFEW Raid Battles članci