Lunapey - Avatar Pandora Rising

Perfil del comandant d'Avatar PR: Lunapey

Es descriu al joc amb “Enviar Lunapey a reunir-se als Beanstalk Forests. Dona a Puffball Tree un gran impuls quan defensa en les batalles. ”Un herbolari del clan Tawkami, Lunapey és un rar recol·lector de Beanstalk que ...


Kiralu - Avatar Pandora Rising

Perfil del comandant d'Avatar PR: Kiralu

Es descriu al joc amb “Envia Kiralu a reunir-se a Cycad Bogs. Dóna una gran empenta a Paradise Needler quan defensa en les batalles. "La filla menor del caçador de Sturmbeest Entok, Kiralu és un rar recol·lector de Cycad ...