Ειδήσεις των ΓΧΣ: Στολές, Colleen Wing & Heroes for Hire πρόκειται να ενταχθούν στο Marvel Strike Force, το Black Bolt event

Έχει δημοσιευτεί η τελευταία ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με το τι εισέρχεται για το Marvel Strike Force και τη συνεχή και συνεχή εισροή νέων χαρακτήρων σε…