Τρέχοντας τη μανία

Οι ΓΧΣ - Εκκρεμούν την εκδήλωση μανίαςΗ εκδήλωση Chasing Fury είναι μια επαναλαμβανόμενη Η θρυλική εκδήλωση Marvel Strike Force που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2018.

Η εκδήλωση Chasing Fury απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion για να ξεκλειδώσετε τον Nick Fury, ο οποίος ανοίγει στα αστέρια 5 (310 shards). Πρέπει να νικήσετε όλες τις χαμηλότερες βαθμίδες πριν προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Πρέπει να νικήσετε όλες τις χαμηλότερες βαθμίδες πριν προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Οι θρυλικές εκδηλώσεις χαρακτήρων συμβαίνουν συνήθως κάθε δύο μήνες και λαμβάνουν χώρα για 7 ημέρες αρχικά και 3 ημέρες όταν επιστρέφουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Marvel Strike Force Απεσταλμένος δημιουργός περιεχομένου Khasino για το παρακάτω infographic σχετικά με την πιο πρόσφατη εκδήλωση Chasing Fury για τις ελάχιστες αναφερόμενες ομάδες για να νικήσει κάθε Tier και να ξεκλειδώσετε ή να αναβαθμίσετε το Nick Fury.

Chasing Fury Event Συμβουλές / συμβουλές

  • Tier 1 - Χαρακτήρες επιπέδου 25, Gear 5, Επίπεδο 2 - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στο 1-star ή υψηλότερο
  • Tier 2 - Χαρακτήρες Επίπεδο 35, Gear 6, Επίπεδο 3 - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στα αστέρια 2 ή υψηλότερα
  • Tier 3 - Χαρακτήρες Επίπεδο 40, Gear 7, Επίπεδο 2 - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στα αστέρια 3 ή υψηλότερα
  • Tier 4 - Χαρακτήρες Επίπεδο 55, Gear 8, Επίπεδο 4 - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στα αστέρια 4 ή υψηλότερα
  • Tier 5 - Χαρακτήρες Επίπεδο 60, Gear 9, Επίπεδο 5 - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στα αστέρια 5 ή υψηλότερα
  • Tier 6 - Χαρακτήρες Επίπεδο 64, Gear 11, Επίπεδο 6 - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στα αστέρια 6 ή υψηλότερα
  • Tier 7 - Επίπεδο 65 + χαρακτήρες, Gear 11, Επίπεδο 6 ικανότητες - απαιτεί χαρακτήρες 5 Kree Minion στα αστέρια 7 ή υψηλότερα

Οι ΓΧΣ Khasino Fury Legendary

Παρακολουθήστε συμβουλές αγροτικής εκδήλωσης μανίας

  • Συνιστώμενη ομάδα: Kree Reaper, Kree Royal Guard, Kree Noble, Kree Cyborg & Kree Oracle
  • Συμβουλές: Μια σχετικά ισορροπημένη ομάδα με κάθε χαρακτήρα γύρω από το ελάχιστο 13-14k συνιστάται
  • Η δύναμη ομάδας 65-70k είναι η ελάχιστη συνιστώμενη