μαθήματα

Το Star Wars Battlefront 2 της EA θα έχει τέσσερα μαθήματα για κάθε ομάδα και εποχή στο παιχνίδι. Αυτά τα μαθήματα είναι:

Προσβολή

βαρύς

Αξιωματικός

Ειδικός

Επιστρέψτε στο Gaming-Fans.com μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού στις 17 Νοεμβρίου για να δείτε σε βάθος τα μαθήματα καθώς και το παιχνίδι!