Μαθήματα

Το Star Wars Battlefront 2 της EA θα έχει τέσσερις κατηγορίες για κάθε φατρία και εποχή στο παιχνίδι. Αυτές οι κλάσεις είναι:

Προσβολή

βαρύς

Αξιωματικός

Ειδικός

Επιστρέψτε στο Gaming-Fans.com μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού τον Νοέμβριο 17th για να πάρετε μια σε βάθος ματιά στα μαθήματα καθώς και το gameplay!