Εκστρατείες TFEW

  • Πάρτε Optimus / Get Megatron
  • Ο χαμένος χάρτης
  • Power Play
  • Η αναμέτρηση του Κώδικα
  • Μυστικό του Νέβουλου
  • Combiner Wars