Οδηγοί TFEW

Transformers: Γη Wars είναι ένα παιχνίδι που, σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκο από την απλή νίκη της βάσης της άλλης ομάδας και τη λήψη πόρων. Το προσωπικό του Gaming-fans.com εργάζεται επί του παρόντος στους Οδηγούς για να βοηθήσει τους παίκτες σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν το παιχνίδι τους στο TFEW, ξεκινώντας από τον τρόπο δημιουργίας μιας ομάδας πολέμου. Συνεχίστε να ελέγχετε ξανά για περισσότερους οδηγούς στρατηγικής που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε το παιχνίδι σας στο Transformers: Earth Wars.

  • Στρατηγικές επίθεσης
  • Σχεδιασμός βάσης
  • Δημιουργία μιας πολεμικής ομάδας
   • Σύνθεση της ομάδας
   • Μετριασμός ζημιών
   • One Shot
   • Θεραπεία
   • Ενίσχυση ζημιών
   • Οι Παράγοντες Χ
   • Πρωταρχικοί πυρήνες
   • COMBAT Bots