Assassins Creed - Valhalla

حملات حماسی وایکینگ ها علیه نیروهای و قلعه های ساکسون. با داشتن سلاح های قدرتمند دو دست ، از سبک جنگ احشایی وایکینگ ها لذت ببرید. خود را با Cha به چالش بکشید