Наши луѓе

Овде на Gaming-fans.com имаме одличен персонал на писатели, партнери и соработници.

Ljcool110 of Потомци на Империјата
Директор на содржина
swgoh.gg профил: https://swgoh.gg/u/ljcool110/

Kaitco of Потомци на Империјата
SWGoH Висок Персонал Писател
swgoh.gg профил: https://swgoh.gg/u/kaitco/

PsychoPoet of Потомци на Империјата
SWGoH Висок Персонал Писател
swgoh.gg профил: https://swgoh.gg/u/psychopoet/

MonMothman of Потомци на Империјата
Маркетинг
swgoh.gg профил: https://swgoh.gg/u/monmothman4/

Агара of Потомци на Империјата
SWGoH YouTuber: канал
swgoh.gg профил: https://swgoh.gg/u/hagarthehutt/

Врабец на БХГ-БС
SWGoH Writer
swgoh.gg профил:

StarWarsGaming of
Battlefront II и SWGoH Writer
swgoh.gg профил:

Cowboy4974 of Потомци на Империјата
SWGoH Writer
swgoh.gg профил: https://swgoh.gg/u/searsroebuck/