Сојузи

Една одлика на Трансформатори Земјата војни е способноста да се приклучи на Алијансата - тим до 40 играчи - за понатамошна конкуренција. Достапни за да се придружат или да создадат откако некој играч има Ниво 4 штаб или повисок, сојузите можат да се натпреваруваат против другите сојузи во она што се нарекува Алијанса војни кои се битва од глава до глава во текот на еден час на 24. Војските на Алијансата се контролирани од командантот и до тројца службеници.

Сојузите се исто така важни за играчите да учествуваат во викенд настани на Алијансата за набавки потребни за да го зајакнат вашиот тековен список на ботови и да отворат нови ботови. Настаните на Алијансата се одржуваат во петокот на 6 / 7am ЕТ до понеделник во 6 / 7am ET и се високо конкурентни за крајните играчи и имаат огромна сума на притисокот од врсниците на сите нивоа.