TFEW кампањи

  • Земете Optimus / Земете Megatron
  • Изгубената карта
  • Power Play
  • Кодексот Showdown
  • Тајната на Небулос
  • Комбинирани војни