Гайхамшигт хүчний хүчMSF: Би Power Cores & Orbs -ээс санал болгож буй хязгаарлагдмал хугацааны саналаа худалдаж авах ёстой юу?

Gaming-fans.com нь Raids, арга хэмжээ, Iso-8-ийг ашиглах, эсвэл элч програм зэрэг тусламжаас авахуулаад Marvel Strike Force-ийн талаархи мэдээллийн эх сурвалж байсаар ирсэн.MSF -ийн элч: Sabertooth & Wolverine нь Weapon X -ийн шинэ бүлэгт нэгдэж, иж бүрдлүүдийн шинэчлэлтийг авах болно

Marvel Strike Force -д шинэ Weapon X фракцийг нэвтрүүлснээр одоо байгаа Мутантын хоёр дүр болох Sabertooth & Wolverine нь нэг хэсэг болно ...