TFEW - Эрчим хүчний судалтTFEW: Хоёр барилгын шон эвдэрч, ир болон ирмэг нь дэлхийн дайнд нэгдэнэ

Долоо хоног тутмын хамгийн сүүлийн сониныг өнөөдөр эрт илгээсэн бөгөөд бид Transformers: Earth Wars-д хоёр өөрчлөлт орсон талаар олж мэдсэн. Эхлэх нь,…