Thanos Raid

MSF - Thanos RaidОлох цорын ганц арга Thanos Анхны тайзнаас гарсан "Thanos Raid" тэтгэвэрт гарсан боловч эхний хагаст богино хугацааны эргэн ирэлт хийсэн юм Нд нээлтээ: Төгсгөл. 

Thanos Raid нь Marvel Strike Force Raid Энэ нь гурван түвшний ялгаатай байдаг бөгөөд тус бүр нь өндөр түвшний хүндрэлтэй, илүү сайн үр өгөөжтэй байдаг.

  • Tier I - 4, Thanx Keys эхлэх, Squad Levels-т санал болгож байна 25-40 +, Gear 5 +, чадвар 3 +
  • II давхар - 14,000 Thanos Түлхүүрүүд эхлэх, Squad Levels-т санал болгож байна 35-50 +, Gear 7 +, чадвар түвшин 4 +
  • Гуравдугаар шат - 14,400 Thanos Түлхүүрүүд эхлэх, Сквадын түвшингүүдэд санал болгож байна 50-60 +, Gear 8-10 +, Хүчин чадал 5 +