Харанхуй хэмжээс III

Dark Dimension III-ийг 2020 оны 14-р сард нэмж оруулсан бөгөөд Gear XNUMX тэмдэгт оролцох шаардлагатай болсон. Dark Dimension-ийн Dread The Darkness хэсгийн тулааныг тоймлон харуулсан амьд блог / хөтөч цувралаа дор харуулав.