Бета мэдээлэл

The Оддын дайн Battlefront II Multiplayer Beta бараг л энд байна. Галактикийн Assault олон шатанд дайралт хийхэд бэлэн байгаарай, Зоосон машин дахь AI-ийн мөргөлдөөнд оролцож, Starfighter Assault-ийн найзуудын бүлгэмд нэгдэн орж, 8 vs 8 Strike missions-ийн давуу талыг дээшлүүлэх чадвараа дээшлүүлэх.

Бета мэдээлэл