Тоглоомын горимууд

Тоглоомын горимууд

Тоглуулах арга

Баян нэг тоглогч түүх, гүнзгий олон тулаан, олон үе шаттай тулаанууд бүгд хүлээж байна Оддын дайн Battlefront II.

Galactic Assault

Starfighter Assault

Strike

Heroes vs. Villains

Тэсэлгээ

Зоосон машин горим

Star Wars Battlefront 2-ийн бүх тоглоомд зориулж Gaming-Fans.com руу буцна. Цэргүүд та нартай хамт байх болтугай!