Баатар Усан онгоц

Оддын дайн Battlefront 2-д гурван баатраа нэмсэнээс гадна баатар, муу санаатан гурван онгоцыг нисгэгч нарт хүргэж байна! Тэдгээр нь:

Баатар Усан онгоц

Prequel гурвалын

  • Yoda-ийн Jedi Interceptor
  • Дарт Маулын Scimitar

Жинхэнэ гурвал

  • Han Solo & Chewbacca-ийн мянганы шонхор
  • Люк Скайволкерын Улаан таван X жигүүр
  • Darth Vader-ийн TIE Advanced X1
  • Боба Фетт 1 боолууд

Гурвалын гурвал

  • Rey & Chewbacca-ийн Мянганы шонхор
  • По Дамероных Хар нэг X жигүүр
  • Kylo Ren-ийн TIE дуу намсгагч