ангиуд

EA-ийн Star Wars Battlefront 2 тоглоомын үе, үе тус бүрт дөрвөн ангитай болно. Эдгээр ангиуд нь:

Assault

Хүнд

Ажилтан

мэргэжилтэн

Арваннэгдүгээр сарын 17-нд тоглоом гарсны дараа Gaming-Fans.com руу буцаж орж анги, тоглоомын явцыг гүнзгий судлаарай!