Lego Legacy өдөр тутмын нэвтрэх хуанли

Lego Legacy: Үүнтэй ижил төстэй тоглоомуудгүй Unboxed баатрууд нь өдөр тутмын нэвтрэх хуанлийг ашигладаг бөгөөд үүнд тоглогчид тухайн сарын турш нэвтрэн орж тодорхой тэмдэгтээр плита олж авах боломжтой.

Lego Legacy эхэлснээс хойш сар бүр нэвтрэх тэмдэгтүүдийн жагсаалтыг доор оруулав: Heroes Unboxed 2020 оны XNUMX-р сар.

 

2020 өдөр тутмын нэвтрэлт - Энэ сарын Lego Legacy тэмдэгт

Дөрөвдүгээр сар - Тахианы махны гай

Гуравдугаар сарын - Парамедик попоп