TFEW 101

Трансформаторын зарим үндсийг доор дурдъя: Дэлхийн дайн (доор). TFEW-ийн Power Cores болон COMBAT-ийн ботууд гэх мэт бусад илүү гүнзгий стратеги агуулгын төвүүд байгааг анхаарна уу.

 

TFEW тойм ба агуулга: