Marvel Strike Force


MSF - Vëllazëria dhe X-Men

MSF: Hapja e Magneto

Një nga personazhet Legjendarë në Marvel Strike Force, Magneto është një domosdoshmëri për çdo ekip efektiv të Vëllazërisë në lojë. Më poshtë ka për qëllim të jetë një përparim i gjallë i listës sime pasi unë…


MSF - Frika nga errësira

MSF 101: Dimensioni i errët

Në këtë pjesë të MSF 101, ne do të flasim për Dimensionin e errët. Aktualisht, Dimensioni i errët ka dy fushata të luajtshme dhe është loja e fundit e MSF. Them lojë fund si Shkruani ...