Dimensioni i Errët III

Dark Dimension III u shtua në shkurt 2020 dhe kërkoi që Karakteret Gear 14 të marrin pjesë. Më poshtë është seria jonë e drejtpërdrejtë e blog / walkthrough ku ne shqyrtojmë betejat në seksionin Dread The Darkness të Dimensionit të Errët.

Grafiku më poshtë është krijuar nga popullore YouTuber Khasino të cilët u bashkuam për t'u paraqitur në vendin tonë Frikësohu nga Dark Darkthroughs live në blog.

Udhëzues për Dimensionin e Errët 3