Dimensioni i Errët III

Dark Dimension III u shtua në Shkurt 2020 dhe kërkohej që të merrnin pjesë karakteret e Gear 14. Më poshtë është faqja jonë e drejtpërdrejtë e blogut / serisë së përshkimit, ku ne rishikojmë betejat në seksionin Dread The Darkness të Dimensionit të Errët.