Hero Anije

Përveç kësaj të ketë të gjitha tre herët e heronjve shtuar në Star Wars Battlefront 2 ka edhe të gjitha tre epoka janë heronj dhe anije zanash për pilot! Ata janë:

Hero Anije

Trilogji Prequel

  • Jeta Interceptore e Yoda-s
  • Darth Maul's kordhë

Trilogji origjinale

  • Han Falcon & Millenium Chewbacca
  • Luke Skywalker Red Five X krahut
  • TIE Avancuar X1 nga Darth Vader
  • Boba Fett's Slave 1

Trilogjia e vazhdueshme

  • Rey & Chewbacca Millenium Falcon
  • Poe Dameron E zezë X krahut
  • TIE Silencer Kylo Ren