TFE 101

Këtu janë disa nga bazat e Transformuesve: Luftërat e Tokës (më poshtë). Vini re se qendrat tona më të thella të përmbajtjes strategjike rreth Energjisë, në TFEW si dhe bote COMBAT dhe më shumë:

 

Shqyrtime dhe përmbajtje të thelluara të TFEW: