SWGoH 101 Mod Guide: Dots / Rarities och Mod Nivåer

Prickar / Antikvitet

På samma sätt som Stjärnor för tecken, Mod Dots eller Rarities (tillskrivas här med *), är det en mycket generell styrka av moden och även gating för modens maxstatistik. En 5 * mod är "starkare" än en 2 * mod på ungefär samma sätt som ett 5 * tecken är "starkare" än ett 2 * tecken. En 2 * mod och en 5 * mod kan sluta med samma listade primära och sekundära statistik, men summan för 5 * mod kommer att vara mycket högre på varje nivå än för 2 * mod.

Mod Rarities för för 1 * - 4 * mods är statiska, men med Mod skivning (senare diskuteras mer detaljerat), Kan 5 * mods skivas i 6 * mods. Skivning är endast tillgänglig för 5 * mods. En 1, 2, 3 eller 4 * mod kommer alltid att vara en 1-4 * mod och det går inte att ändra en lägre sällsynthet mod till en högre sällsynthet.
Nivåer

Liksom tecken kan mods leveleras, men endast mellan nivåer 1 - 15. Alla mods, uppfödda eller inköpta börjar på nivå 1.

Mods nivelleras eller uppgraderas med hjälp av krediter. Mods kan uppgraderas med små steg eller de kan uppgraderas till angivna nivåer på en gång med större steg av krediter. Kostnaderna för uppgradering ökar logaritmiskt, som med tecken, vilket innebär att det kostar fler krediter för att uppgradera till högre nivåer.

Olika mod rariteter har också olika kostnader till nivå:

Sällsynthet Totalt Lvl 15 Kostnad
13,400
•• 28,800
••• 73,200
•••• 128,700
••••• 248,400

När mods uppgraderas kommer den primära stat att öka och en sekundär stat kommer antingen att läggas till eller kommer att öka beroende på antalet sekundära statistik som visas. Modens färg kommer att förbli densamma som modnivåen ökar. Detta ses över i större detalj i Färger / Kvaliteter sektion.

Nedanstående tabell ger de individuella nivåuppgraderingskostnaderna av Mod Rarity:

1* 2* 3* 4* 5* Nivååtgärd
1 0 0 0 0 0 Startnivå
2 350 750 1200 1800 3450 Primär ökning
3 700 1500 2400 4500 6900 Sekundär addition eller ökning
4 1050 2250 3600 7200 10.3K Primär ökning
5 1400 3000 5400 9900 13.8K Primär ökning
6 1925 4125 7200 12.6K 18.4K Sekundär addition eller ökning
7 2450 5250 9000 15.3K 24.1K Primär ökning
8 2975 6375 10.8K 18K 29.9K Primär ökning
9 3500 7500 13.2K 22.5K 37.9K Sekundär addition eller ökning
10 4200 9000 16.2K 27.9K 48.3K Primär ökning
11 4900 10.5K 19.2K 33.3K 58.6K Primär ökning
12 5775 12.3K 27.6K 47.7K 86.2K Sekundär addition eller ökning
13 7525 16.1K 37.8K 63.9K 121.9K Primär ökning
14 9625 20.6K 49.2K 81.9K 157.5K Primär ökning
15 13.4K 28.8K 73.2K 128.7K 248.4K Primär ökning; Max nivå

Medan mods är fria att tilldela en karaktär, medför alla mods, oavsett nivå, en kostnad för att ta bort beroende på modsällhet:

Sällsynthet Borttagningskostnad
550
•• 1050
••• 1900
•••• 3000
••••• 4750
•••••• 8000

Nästa: Färger / Kvaliteter

Andra sidor:

Senast uppdaterad: 10 / 2 / 18