SWGoH 101: Soloing Heroic Pit Raid (Rancor)

Oavsett om din guild har Heroic Rancor på gården eller du är den enda medlemmen i en flödande guild som bara försöker att framgångsrikt slutföra en Heroic Rancor, kan det vara mycket användbart att sola Heroic Pit raid.

Denna guide syftar till att expandera på Heroic Rancors fiender och faser, liksom de bästa lagen att använda och varför. Som en påminnelse, med alla aspekter av detta spel, kommer Gear and Mods vara viktigast i en spelares framgång.

Solo Heroic Rancor bör betraktas som en "avsluta spelet"Mål som bara ska försökas av spelare som varit på Nivå 85 I flera månader.

Det är i varje spelares bästa intresse att fullt ut förstå vad som händer under hela razzian för att få ett starkt grepp om varför olika taktik och team fungerar. Det rekommenderas inte att gå in i ett raid med endast provlag, men till Läs igenom alla guiderna för bästa framgång.

Det rekommenderas också starkt att spelare som försöker solo den heroiska Rancor har en förståelse för vanliga förkortningar och den Buffs / debuffs tillgängligt i spelet.

  1. Breaking Down Raid Enemies
  2. Soloprocessen
  3. Bästa Raid Toons och varför
  4. Sample Heroic Rancor Solo Team

Låt oss komma igång: Breaking Down Raid Enemies

Av Kaitco of Efterkommande av imperiet
Gaming-fans.com Senior Staff Writer