SWGoH 101: Soloing Heroic Pit Raid (Rancor)

Oavsett om din guild har Heroic Rancor på gården eller om du är den enda medlemmen i en nystartad guild som bara försöker framgångsrikt fullfölja en heroisk Rancor, kan det vara oerhört användbart att soloera Heroic Pit raid.

Den här guiden syftar till att utöka Heroic Rancors fiender och faser, liksom de bästa lagen att använda och varför. Som en påminnelse, med alla aspekter av detta spel, är Gear och Mods viktigast för en spelares framgång.

Soloing Heroic Rancor bör betraktas som en ”avsluta spelet”Mål som endast bör försökas av spelare som har varit på Nivå 85 I flera månader.

Det är i varje spelares bästa att till fullo förstå vad som händer under raiden för att få ett starkt grepp om varför olika taktik och lag fungerar. Det rekommenderas inte att stöta på en raid med endast provteam, utan till Läs igenom alla guiderna för bästa framgång.

Det rekommenderas också starkt att spelare som försöker solo den heroiska Rancor har en förståelse för vanliga förkortningar och den Buffs / debuffs tillgängligt i spelet.

  1. Breaking Down Raid Enemies
  2. Soloprocessen
  3. Bästa Raid Toons och varför
  4. Sample Heroic Rancor Solo Team

 

Låt oss börja: Breaking Down Raid Enemies

Av Kaitco of Efterkommande av imperiet
Gaming-fans.com Senior Staff Writer