SWGoH - Tàu con thoi của Hoàng đế

SWGoH GameChangers: Emperor's Shuttle, B1 & B2 Battle Droid Kits được tiết lộ

Tin đồn về sự sụp đổ của GameChangers SWGoH đã được thổi phồng lên rất nhiều. Tôi vui mừng báo cáo ngày hôm nay rằng GameChangers SWGoH đã trở lại với các bản cập nhật và thông tin trò chơi mới nhất được thiết lập để hạ xuống trên đường
SWGoH General Grretous & Droids

SWGoH: Làm lại đau buồn, Tàu con thoi của Hoàng đế làm nổi bật bài viết Road Ahead từ Capital Games

AhnaldT101, chúc mừng bạn thân, cuối cùng bạn cũng sẽ có được điều ước của mình. Sau khi một tin đồn về Discord dường như bị rò rỉ về Road Ahead cho Star Wars Galaxy of Heroes đã xuất hiện vào đầu tuần này,