Tôi có nên mua

Tôi có nên mua gói hàng đầu tiên Marquee?

Dòng sản phẩm SWGoH I Should Buy của chúng tôi sẽ tiếp tục với việc xem xét lại Gói Bánh Xe Thứ Nhất. Kylo Ren Unmasked gần đây đã xuất hiện trong trò chơi thông qua một sự kiện Marquee đặc biệt, cùng với tàu của mình và ...