SWGOH - VideoSWGoH - RJT trong STR Phase 1

SWGoH: Xem xét kỹ hơn đội kháng chiến của RJT cho giai đoạn 1 của Sith Triumvirate Raid

Kể từ ngày đầu tiên của cuộc tấn công đột kích Sith, các đội dẫn đầu bởi Rey (Jedi Training) đã được chứng minh là một số hiệu quả nhất và mạnh mẽ nhất trên bảng điểm. trên thực tế, trong Sith Triumvirate ...