Đọc Star Wars

Tiểu thuyết của Star Wars Phasma

Đánh giá Sách của Star Wars - Phasma

Tên phim: Phasma Canon Timeline Vị trí: Before Episode VII Chiều dài: 44 chapters, 380 pages Chào mừng đến với bài đánh giá của chúng ta về tiểu thuyết Chiến tranh giữa các vì sao và nhiều hơn nữa. Mặc dù đây không phải là một cuốn sách đánh giá toàn diện, thấu đáo, ...

Đọc Thêm

Star Wars: Inferno Squad

Đánh giá sách Star Wars - Battlefront II: Inferno Squad

Tên phim: Battlefront II - Inferno Squad Thời gian trình chiếu của Canon: Sau khi tập IV Độ dài: 28 chapter, 307 pages Chào mừng đến với bài đánh giá của chúng ta về tiểu thuyết của Chiến tranh giữa các vì sao và nhiều hơn nữa. Trong khi điều này không nhằm là một ...


Dark Disciple - Chiến tranh giữa các vì sao

Đánh giá sách Star Wars - Dark Disciple

Dark Disciple là cuốn tiểu thuyết của Star Wars bởi Christie Golden, xuất bản vào tháng 7 2015. Chiều dài: 336 pages Cuốn tiểu thuyết Dark Disciple xuất hiện gần như vào cuối cuộc chiến giữa Clone Wars 21BBY và 19 BBY. Các…


Người thừa kế Jedi

Star Wars Đánh giá Phiếu: Người thừa kế Jedi

Tiêu đề: Heir of the Jedi Thời gian Timeline của Đạo diễn: Sau khi Tập IV Chiều dài: 24 chapter, 287 pages Chào mừng đến với bài đánh giá của chúng ta về tiểu thuyết Chiến tranh giữa các vì sao và nhiều hơn nữa. Trong khi điều này không phải là nhằm để được một thổi đầy đủ, ...không có ảnh

Đánh giá sách về Star Wars - Thrawn

Tiêu đề: Thrawn Canon Timeline Vị trí: Trước khi Tập IV, khoảng 11-2 BBY Chiều dài: 29 chương, 427 trang Chào mừng đến với bài đánh giá của chúng ta về tiểu thuyết Chiến tranh giữa các tiểu thuyết và nhiều hơn nữa. Mặc dù đây không phải là một cuốn sách đánh giá toàn diện, thấu đáo, ...


không có ảnh

Đánh giá sách về Star Wars - Ahsoka

Tiêu đề: Ahsoka Canon Timeline Vị trí: Sau khi Tập III, 18 BBY Chiều dài: 30 chương, 358 trang Chào mừng đến với bài đánh giá của chúng ta về tiểu thuyết Chiến tranh giữa các tiểu thuyết và nhiều hơn nữa. Mặc dù đây không phải là một cuốn sách toàn diện, triệt để ...không có ảnh

Đánh giá sách Star Wars - Đường huyết

Tiêu đề: Bloodline Canon Timeline Vị trí: giữa Episode VI và Episode VII, 28 ABY Chiều dài: 31 chương, 332 trang Chào mừng đến với bài đánh giá của chúng ta về tiểu thuyết Chiến tranh giữa các tiểu thuyết và nhiều hơn nữa. Trong khi điều này không nhằm là một ...