SWGOH - TàuSWGoH - Chimaera

SWGoH: Sự kiện tàu biển huyền thoại của hãng Imperial Chimaera Sự sống trên Blog & Mẹo để Thành công

Sự kiện tàu chở dầu huyền thoại Imperial Chimaera ban đầu đã bắt đầu và Giám đốc Nội dung của chúng tôi sẽ tiếp tục đóng những nỗ lực của mình dưới đây. Giống như blog trực tiếp của ông về sự kiện của Đô đốc Thrawn của Artist of War, LJ sẽ ...SWGoH

Các cuộc chiến tranh lãnh thổ khác, các nhân vật mới và Guild vs Guild đến với SWGoH

Bản tin có tựa đề The Road Ahead for Galaxy Star of Heroes đã được xuất bản trước ngày hôm nay, tiếp tục những gì được coi là cải tiến đáng kể trong trò chơi kể từ tháng 6 2017. Trong bản tin / cập nhật ...