Thông tin chi tiết về Beta

Phòng xông hơiChiến tranh giữa các vì saoBattlefront II Multiplayer Beta gần như ở đây. Chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với kẻ thù trong cuộc tấn công Galactic Nhiều giai đoạn, tiếp nhận hàng loạt các đối thủ AI trong Arcade, tham gia các phi đội của bạn bè trong Starfighter Assault và tối đa hóa các kỹ năng chiến đấu của bạn trong tám hoặc tám nhiệm vụ Strike.

Thông tin chi tiết về Beta