Heroes

Với nội dung từ tất cả ba thời kỳ của Star Wars và nhiều nội dung miễn phí Post Launch, Battlefront 2 chắc chắn sẽ có một loạt các anh hùng Họ là:

Heroes

Prequel Trilogy

 • Yoda

Trilogy gốc

 • Luke Skywalker
 • Han Solo
 • Công chúa Leia
 • Lando Calrissian
 • Chewbacca

Phần cuối của Phần tiếp theo

 • Vua

villains

Prequel Trilogy

 • Darth Maul

Trilogy gốc

 • Darth Vader
 • Hoàng đế Palpatine
 • Boba Fett
 • Bossk
 • Iden Versio

Phần cuối của Phần tiếp theo

 • Kylo Ren