Nhân vật đặc biệt

Nhân vật đặc biệt nổi bật. Họ là một bước giữa quân đội và anh hùng - những người thay đổi trò chơi khác biệt và mạnh mẽ. Các nhân vật đặc biệt phá vỡ những bế tắc tại các điểm choke, nhảy qua đường kẻ thù để khởi động các cuộc tấn công bất ngờ, và đẩy kẻ thù ra khỏi nơi ẩn náu với dòng suối của ngọn lửa lỏng. Cùng với xe cộ, chúng là một phần của hệ thống tăng cường mới, thúc đẩy các cổ phần leo thang và gia tăng căng thẳng trong mỗi trận chiến.

Mỗi phe có một bộ Nhân vật Đặc biệt. Họ đang:

Lớp không khí

  • Clone Jumptrooper
  • B2-RP Rocket Droid
  • Rebel Jumptrooper
  • Imperial Jumptrooper
  • Chống Jumptrooper
  • First Order Jumptrooper

Lớp học Enforcer

  • Wookie Warrior
  • B2 Battle Droid
  • Death Trooper
  • First Order Flametrooper

Hãy trở lại Gaming-Fans.com cho tất cả tin tức của Star Wars Battlefront 2 của bạn và có thể Lực lượng ở bên bạn!