Phương tiện đi lại

Star Wars Battlefront 2 có nhiều loại xe hơn trò chơi đầu tiên mà thêm một khía cạnh tuyệt vời cho trò chơi.

Người chiến sĩ

Lớp máy bay tiêm kích

 • N-1 Starfighter
 • ARC 170
 • Vulture Droid
 • T-65B X-wing
 • TIE Fighter
 • T-70 X-wing
 • TIE / FO Fighter

Lớp ném bom

 • BTL-B cánh Y
 • Hyena Bomber
 • BTL Y-wing
 • Máy bay ném bom TIE

Lớp Interceptor

 • V-cánh
 • Tri-Fighter
 • Cánh A-RZ-1
 • Tie đánh chặn
 • Cánh A-RZ-A2
 • TIE / SF Fighter

Phương tiện khí quyển

Lớp giáp

 • AT-RT
 • AAT
 • AT-ST

Lớp pháo binh

 • LAAT Gunship
 • MTT
 • U-wing Gunship
 • AT-AT

Lớp Speeder

 • T-47 Máy bay
 • Speeder Bike
 • LIUV Speeder