Battlefront II 101

Việc tung ra Battlefront 2 mang lại một cái nhìn mới về series Battlefront nói chung. Tôi đang tập hợp hướng dẫn này để giúp người chơi mới tìm thấy gốc rễ của họ trong loạt phim và những người quay lại từ Battlefront 2015 cũng có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng trong hướng dẫn này xem có bao nhiêu thay đổi. Tôi muốn hướng dẫn này là cá nhân và dễ hiểu nhất có thể vì vậy tôi đã vạch ra các phần khác nhau dựa trên khó khăn.

Vì tôi muốn hướng dẫn này được cá nhân và đơn giản xin vui lòng để lại ý kiến ​​về những gì bạn có thể muốn tôi thêm và tôi sẽ chắc chắn để làm cho nó được thực hiện!

Bây giờ, hãy bắt đâù!

Mới bắt đầu

Mẹo Beginner

Làm thế nào để Level Up

Sử dụng Điểm Chiến đấu

Hướng dẫn Thẻ Sao

Trung cấp

Mẹo Lớp

Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh

Nâng cao

Mẹo Starfighter Nâng cao

Hãy chắc chắn kiểm tra tab Battlefront 2 để có hướng dẫn về những anh hùng và xe cộ cụ thể trong Battlefront 2!

Mạnh mẽ lên!