Anh hùng Tàu

Ngoài việc có cả ba thời đại của anh hùng được thêm vào trong Star Wars Battlefront 2 cũng có cả ba thời đại là anh hùng và tàu phản diện để phi công! Họ đang:

Anh hùng Tàu

Prequel Trilogy

  • Bộ phận đánh chặn Jedi của Yoda
  • Darth MaulScimitar

Trilogy gốc

  • Cá heo Thiên niên kỷ của Han Solo & Chewbacca
  • Luke SkywalkerRed Five X-wing
  • TIE Advanced X1 của Darth Vader
  • Boba FettSlave 1

Phần cuối của Phần tiếp theo

  • Rey & Chewbacca'sMillennium Falcon
  • Poe Dameron'sĐen Một X-wing
  • Tie Silencer của Kylo Ren