Các lớp học

Trò chơi chiến đấu của Star Wars Battlefront 2 của EA sẽ có bốn lớp cho mỗi phe và thời đại trong trò chơi. Các lớp học này là:

Assault

Nặng

Nhân viên văn phòng

Chuyên gia

Quay trở lại Gaming-Fans.com sau khi phát hành trò chơi vào ngày 17th để có được cái nhìn sâu hơn về các lớp học cũng như lối chơi!